Mobil Menü

Mevlana Değişim Programı Kapsamında Gelen ve Giden Öğretim Elemanlarının Koordinatörlüğümüze Getirmesi Gereken Evraklar 22 Aralık 2014

Gidiş Aşamasında; 

-Hareketlilik Planı ( 3 Adet) 

-Öğretim Elemanı Davet ve Kabul Mektubu( 2 Adet - Gelen Öğretim Elemanları için  bu belge Koordinatörlüğümüz tarafından verilecektir.)

-Yükümlülük Sözleşmesi (3 Adet)

-Bilgi Formu (2 Adet)

-Uçak Biletinin imzalı mühürlü halinde belgesi

 

Dönüş Aşamasında;

-Pasaport Fotokopisi (Programdan yararlandığınız giriş - çıkış tarihini belirten sayfa)

-Uçak Biniş Kartları

-Nihai Rapor(Gelen Öğretim Elemanları için bu belge Koordinatörlüğümüz tarafından verilecektir.)

-Katılım Belgesi (Gelen Öğretim Elemanları için bu belge Koordinatörlüğümüz tarafından verilecektir.)

-Görevlendirme yazısı


***Hareketlilik Planının ve Davet - Kabul Belgesinin gideceğiniz Üniversitenin Koordinatörlüğü tarafından imzalı ve onaylı olarak Koordinatörlüğümüze teslim edilmesi  gerekmektedir.(Giden Öğretim Elemanlarımız için)