Hakkımızda

23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Bu kapsamda, Hitit Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü 2013 yılından itibaren Uluslararası İlişkiler Birimi bünyesinde çalışmalarına başlamış olup, çok sayıda anlaşma yaparak öğrencilerine ve akademisyenlerine değişim imkânı sunmaktadır. 

HIZLI ERİŞİM