Öğrenci Hareketliliği Genel Bilgiler

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA BAŞVURU YAPMAK İSTİYORUM, NE YAPMALIYIM?

Mevlana Değişim Programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetine katılmak isteyen öğrencilerimiz için bir akademik yıl içinde 1 kez ilana çıkılır.

Başvurular Ocak veya Şubat ayında açılır.

Her yıl Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan Yürütme Kurulu Kararına göre, başvuru rehberi hazırlanır ve bu rehber öğrenci tarafından dikkatlice okunmalıdır.

Başvuru rehberi; başvuru için gerekli belgeler, programa katılım şartları, sınav puanlaması ve hibeler gibi önemli bilgileri içermektedir.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA KATILMAYA HAK KAZANDIM, NE YAPMALIYIM?

YÖK’e Adaylığın Bildirilmesi – Hibe Talebi

Koordinatörlüğümüz tarafından adaylığınız YÖK’e bildirilir ve hibe talebinde bulunulur. YÖK’ten gelen sonuçlar www.mevlana.hitit.edu.tr adresinde yayınlanır.

Asil Adayların Karşı Kurumlara Bildirilmesi

Gitmeye hak kazandığınız kurumlara koordinatörlüğümüz tarafından adaylığınız bildirilir.

Seçildiğiniz kuruma ait başvuru şartlarını ve başvuru belgelerini okulun web sitesinden inceleyerek öğrenmeli ve son başvuru tarihine uyarak, belgelerinizi hazırlamalısınız. Bazı okullar on-line başvuru isteyebilir.

Başvuru belgelerinizi belirtilen tarihlerde koordinatörlüğümüze teslim etmeniz gerekmektedir.

Öğrenim Protokolünün Hazırlanması

Bu protokol hareketlilik faaliyetinizin en önemli belgelerinden birisidir.

Öğrenim Protokolü, öğrencinin gideceği üniversitede öğrenim göreceği sürede alacağı derslerin isim, kod ve ECTS kredilerinin yazılı olduğu belgedir. Öğrenci ders seçimini kendi bölüm koordinatörü ve gideceği bölümün koordinatörüyle irtibat kurarak yapar. 

Mevlana Değişim Programı öğrencilerinin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz.

Öğrenci yurt dışına çıkış yapmadan önce bu anlaşmanın her iki üniversitenin bölüm ve kurum koordinatörleri tarafından imzalanması gerekir. Belgeyi kurum koordinatörümüze imzalatmak için ofisimize teslim ederken bölüm koordinatörünüz tarafından imzalı olduğundan emin olunuz.

Ofisimiz öğrencinin zaman kaybını önlemek amacıyla imzalı anlaşmanın fotokopisini/çıktısını kabul etmektedir; ıslak imza şartı aramamaktadır. Ancak, öğrencinin anlaşmayı 3 nüsha olarak hazırlayıp, program sonunda orijinal imzalı olarak koordinatörlüğüme teslim etmesi gerekmektedir.

Kabul Mektubunun Gelmesi

Alınan kabul mektubunun imzalı/mühürlü olması ve öğrencinin ismiyle birlikte hareketlilik sürecinin başlangıç/bitiş tarihlerini içeriyor olması gerekmektedir.

Bu belge, ofisimize ulaştırılana kadar ofis öğrenci hakkında herhangi bir işlem yapamaz.

Gitmeden Önce Ofisimize Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1.      Öğrenci Başvuru Formu

2.      Öğrenci Bilgi Formu

3.      Öğrenim Protokolü (3 adet hazırlayınız.)

4.      Öğrenci Kabul Belgesi

5.      Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (2 adet hazırlayınız.)

6.      Pasaport Fotokopisi

7.      Hesap Cüzdanı Fotokopisi: Çorum Merkez şubesinden (farklı bankalarda komisyon uygulandığı için) açtıracağınız TL hesabınıza ait hesap cüzdanınızın adınızı ve IBAN numarasını içeren sayfasının fotokopisini teslim etmelisiniz.

8.      Vize Fotokopisi

9.      Uçak Bileti Fotokopisi

Vize/Hibe Yazısı: Ofisimiz öğrencilerimizin daha kolay ve sorunsuz vize alabilmeleri için Türkçe/İngilizce olarak bir vize yazısı düzenlemektedir. Bu yazı öğrencinin gideceği okulda öğrenim göreceği zaman aralığını ve aylık hibe miktarını içermektedir.

Vize Şartı Aramayan Ülkelere Gidecek Öğrencilerimiz: Belgeler kısmında yer alan “vizesiz çıkış” belgesini doldurup imzaladıktan sonra ofisimize teslim ediniz.

%80 Hibenin Yatırılması

Gerekli tüm belgeler öğrenci tarafından ofisimize teslim edildiğinde, öğrencinin hak ettiği 4 aylık toplam hibenin %80’i yatırılır.

Ders Değişikliği

Öğrenim Anlaşmasında bir değişiklik yapılması halinde, öğrenci eklediği/çıkardığı dersleri değişiklik sayfasına işletip gidilen üniversitenin koordinatörlerine imzalatıldıktan sonra HİTÜ bölüm koordinatörüne e-posta ortamında iletir. Bölüm koordinatörü de imzaladıktan sonra ofisimize ulaştırır. (3 adet hazırlanıp, orijinal imzalı olmalıdır.)

PROGRAMI TAMAMLADIM, NE YAPMALIYIM?

Faaliyetimi 1 Dönem Daha Uzatmak İstiyorum.

Öncelikle, öğrenci programdan yalnızca 1 dönem hibeli olarak faydalanabileceğini unutmamalıdır. 2. dönem de programdan faydalanmak isteyen öğrenciler bulundukları kurumdan onay aldıktan sonra HİTÜ bölüm koordinatörünün onayını alıp koordinatörlüğüme dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır.

Döndükten Sonra Ofisimize Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1.      Öğrenci Katılım Belgesi

2.      Transkript

3.      Öğrenci Nihai Raporu

4.      Seyahat Belgeleri (Pasaport Giriş Çıkış Damgalı Sayfalar)

%20 Hibenin Yatırılması

Öğrencinin kendi okulunda değişim hareketliliğinde bulunduğu dönemde alması gereken ders kredi yükünü, kabul eden yükseköğretim kurumunda da başarıyla tamamlaması %20lik dilimin tamamının ödenmesi için gereken koşuldur. Ancak, öğrencinin toplam ders yükünün tamamını başarıyla tamamlayamadığı durumlarda, kredi yükünde başarılı olduğu oranda kalan %20lik dilimi alabilecektir.

%20lik dilim X Başarılı Olduğu Kredi Sayısı

                       Alması Gereken Kredi Yükü

 

Not Dönüşümü

Not dönüşümü için gerekli olan belgeler Öğrenim Protokolü ve Transkripttir. Bu belgelerin imzalarının tam olması çok önemlidir. Ofisimiz tarafından üst yazı ile öğrencinin bağlı olduğu birime gönderilir.

 NOTLAR:

·         Mevlana Öğrencileri yurtdışında bulundukları dönemler de dâhil olmak üzere HİTÜ öğrenci harcını –yükümlülük söz konusuysa- yatırmakla yükümlüdürler. 

·         Birimimize teslim edilmesi gereken belgeler listesinin bir çıktısı öğrenci tarafından alınarak hangi belgelerin teslim edildiği öğrenci tarafından takip edilecektir.

·         Öğrencilerin hareketlilik tamamlandıktan sonra en geç 1 ay içerisinde tüm belgelerini eksiksiz bir biçimde ofisimize teslim etmiş olmaları gerekmektedir. 

·         Aslı istenilen belgelerin onaylı ve imzaların ıslak olması gerekmektedir.  Asıl belgelerin üzerinde silinti, kazıntı, karalama, değişiklik vb. olmamalıdır.

 

HIZLI ERİŞİM